Майдан молодих

ВЧИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛІННЯ: ЯКИЙ ВІН?

Школа молодого вчителя

Філософія спілкування

Самоаналіз уроку

Культура професійного спілкування

Як поставити мету

Поради

25 прийомів опитування

Який він, сучасний вчитель?
Мабуть, складно однозначно відповісти на це питання. Сучасний вчитель перебуває в постійному творчому пошуку, а також у пошуку відповіді на актуальний проблемне питання: «Чому навчати школярів?».
Сучасний вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів, вміє не тільки вчити дітей, але і сам здатний вчитися. Для сучасного вчителя дуже важливо ніколи не зупинятися на досягнутому, а обов’язково йти вперед, адже праця вчителя – це прекрасне джерело для безмежного творчості.
«Не обмежуйте себе. Багато людей обмежують себе тільки тим, що, як вони вважають, вони вміють робити. Ви можете досягти набагато більше. Потрібно тільки вірити в те, що ви робите »(Мері Кей Еш). 
Для сучасного вчителя його професія – це можливість самореалізації, джерело задоволення і визнання. Сучасний вчитель – людина, здатна посміхатися і цікавитися всім тим, що її оточує, адже школа жива, поки вчитель в ній цікавий дитині. (читати далі)

6 БЕЗКОШТОВНИХ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ

На сьогодні онлайн-освіта стає все більш популярною не лише у світі, але й в Україні.
З кожним днем онлайн-навчання стає все більше популярним не лише у світі, але й в Україні. Адже завдяки різноманітним проектам всі охочі можуть стати студентами. Головне — це бажання вчитись та доступ до інтернету.
Тому сайт  Мізки.com рекомендує   кілька онлайн-платформ, які пропонують безкоштовні курси з різних предметів. Деякі з них — українські проекти, у інших — наявні субтитри українською мовою.

Сучасний урок

Сучасні вимоги до уроку

Рефлексія в навчальному процесі

Шаблон плану уроку

Методичні рекомендації щодо конструювання уроку

Сучасне формулювання мети уроку

Алгоритм складання плану-конспекту заняття з  трудового навчання

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Формувальне оцінювання – це цілеспрямований неперервний процес, під час якого формується культура спільного обговорення у класі, розвиваються навички критичного і творчого мислення, а також формується середовище, що заохочує учнів запитувати. Формувальне оцінювання підтримує впевненість учнів у тому, що кожен із них здатен покращити свої результати, оскільки учням наводяться приклади того, що від них очікують. Разом з тим, педагог, спираючись на принципи розумного пристосування (запровадження адаптацій та модифікацій) і формувального оцінювання створює атмосферу визнання цінності особливостей і можливостей кожного учня, у тому числі з особливими освітніми потребами.  Відомо, що в тому випадку, коли учні та вчитель однаково розуміють цілі та очікувані результати навчання, процес навчання стає більш ефективним. Учні мають розуміти, яких результатів навчання слід досягнути, і у будь-який час встановити, на якому етапі досягнення своїх цілей вони знаходяться, оцінити точність виконаних дій та операцій, скоригувати, за необхідності, та зрозуміти, коли очікуваного результату досягнуто.  Таким чином, формувальна оцінка – це «зворотній зв’язок» для учнів, який дозволяє їм зрозуміти, яких заходів слід вжити, щоб покращити власні результати.

Формувальне оцінювання: від теорії до практики

Технологія формувального оцінювання  блог І.Самойлової

Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі

ТРИ ТЕОРІЇ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Що таке теорія навчання дорослих?

Така річ як «теорія навчання дорослих» – предмет частих розмов в сфері корпоративного навчання. А ви знаєте, що це таке?

Серед теорій навчання дорослих можна назвати: андрагогіку, нейронауку, емпіричне або експериментальне навчання, самостійне навчання та трансформаційне навчання. У всіх теорій одна мета: вони допомагають створювати ефективні процеси корпоративного навчання для дорослих. Педагогів це стосується  як нікого, бо діти блискавично змінюються, і учитель має бути мобільним.
(детальніше)

Види тестових завдань

Основна класифікація тестових завдань :
– закритого типу ( учневі належить вибрати з готових варіантів відповіді);

– відкритого типу ( учень сам знаходить відповідь і вписує в бланк).

Поняття формального, неформального та інформального навчання. 
Форми організації підвищення кваліфікації.

(карта знань з посиланнями)


Сайт Еduget  – чудовий ресурс для онлайносвіти ! Тут великий вибір тем . Є безкоштовні курси. Для педагогів і для учів  чималий вибір  курсів. (Школа онлайн)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ НАВЧАННЯ. МОДЕЛЬ VARK

У сучасному світі, де обсяги інформації та рівень розвитку технологій зростають у геометричній прогресії, навчатися доводиться протягом життя.  І знання потрібно засвоювати якісно, ​​а головне — швидко. Тому фахівці в галузі освіти вже багато десятиліть шукають найефективніші стратегії та методики навчання – у школі, університеті або в рамках професійного розвитку.
Найбільш обґрунтованим критерієм для вибору індивідуального стилю навчання сьогодні вважають спосіб сприйняття інформація. Одним з найпоширеніших таких підходів є модель VARK. Вона була описана 1987 року Нілом Флемінгом, інспектором системи освіти Нової Зеландії і викладачем Університету Лінкольна. VARK – це акронім чотирьох типів сприйняття інформації і відповідних стратегій навчання:V – візуальна (visual), A – аудіальна (auditory),R – читання і письмо (reading/writing),K – кінестетична (kinesthetic) (читати далі)

JAN
6

СЛОВНИК КРЕАТИВНОГО УЧИТЕЛЯ

Педагогіка у запитаннях і відповідях
На сайті навчальні матеріали онлайн є корисна книга. Стане в пригоді для професійного зростання. В розділі “Педагогіка” є інші книги, які можуть вас зацікавити

НОВІ ПРОФЕСІЇ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Тьютори, коучі і едвайсери – хто вони?

Враховуючи те, що учні та студенти мають сьогодні доступ до будь якої інформації, відпадає необхідність та навіть стає помилковим вчити їх за принципом однієї правильної відповіді. Кожен учень та студент — це особистість з власними цілями й потребами. Саме тому прийшов час нових педагогічних професій, що мають різні функції
 З метою забезпечення того необхідного рівня, адаптуючись із зарубіжних педагогічних методик, в українську освіту поступово входять нові педагогічні професії – Едвайзери, Наставники, Тьютори, Коучі, Ментори, Фасилітатори, Едукатори, Фахівці з педагогічного дизайну. (детальніше)

Сучасний вчитель

Від мрії – до дії, від дії – до успіху!

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Особливості виконання групових проектів

Імідж учителя

Орієнтовна тематика творчих робіт

Пам’ятка щодо складання календарно-тематичного планування

НАКАЗ МОН № 730 правила ТБ, 07

НАКАЗ про обладнання майстерні

Посадова інструкція вчителя трудового навчання

Посадові обов’язки учителя

Методична допомога молодому вчителю

Психологіічні аспекти розвитку творчих здібностей учнів

Освітні технології

Хмарні сервіси в проектній діяльності